Kyrkslättnejdens Mentalhälsoförening Kisu rf

På svenska

Föreningen Kisu rf:s verksamhetsutrymme KIMI finns i Finnsbacka, nära torget. KIMI är öppen för alla som är intresserade av mentalhälsofrågor.

Vårt öppna vardagsrum önskar er välkomna till trevlit umgänge, samtal och kamratstöd måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 10-14, fredagar kl. 10-13. Vi bjuder på kaffe och té med tilltugg. Det kostar 1€/dag.

Under veckan erbjuder vi gruppverksamheter såsom hobby-, handarbets- och mansgruppen. Vi strävar också efter att arrangera grupper som leds av utbildade gruppledare kring olika mentalhälsofrågor såsom t.ex. ångest och sömn. Vi far på utfärder, går på teater och spelar både inne- och utespel.

I Kirkkonummen Sanomats veckoslutsnummer under föreningsnytt hittas Kisus program för följande vecka. Programmet skickas också månatligen till Kisu rf:s samarbetspartners.

Föreningens verksamhet baserar sig på frivillighet. Våra medlemmar medverkar allt enligt förmåga, ork och intressen. Vår viktigaste och centrala uppgift är att erbjuda kamratstöd och minska ensamheten.  Med vänner som har samma erfarenheter som man själv kan man skratta tillsammans, också åt sig själv. Eller som vår medlem Jouni uttryckte det: Ensam hemma är det inte lätt att skratta.

 Verksamhetens ledande värderingar är:

  • Jämlikhet
  • Frivillighet
  • Respekt för alla
  • Tolerans
  • Opartiskhet
  • Konfidentialitet
  • En vänlig atmosfär